Ballrachd

Tha ballrachd saor an-asgaidh, ’s e gealltanas làn-ùine a th’ ann a bhith a’ gealltainn gnìomh atharrachadh na gnàth-shìde ach fada nas buannachdail.

Tha Ionad Gnàth-shìde Innse Gall a' cur taic ri bhallrachd le bhith a' solarachadh goireasan, maoineachadh, trèanadh, co-obrachadh air pròiseactan agus cothroman lìonraidh gus cuideachadh oidhirpean maothachaidh agus freagarrachaidh sna h-eileanan againn.

Pròiseactan as ùire

Ar Sgeulachd Gnàth-shìde

Pròiseact mapaidh coimhearsnachd inntinneach a leigeas leat buaidh atharrachadh clìomaid far a...

Cùis airson Gnìomh

Freagairt ro-innleachdail Buidheann Obrach Atharrachadh Clìomaid don dùbhlan gnàth-shìde airson Innse Gall

Feallsanachd Gnàth-shìde

Tha Feallsanachd Gnàth-shìde a’ toirt sealladh farsaing air mar a tha gnàth-shìde...