Gnìomhan agus Tachartasan An Ionaid

A bharrachd air trèanadh agus maoineachadh, bidh am mòr-ionad a’ cur sreath de thachartasan air dòigh air feadh nan eilean.
Tha sinn air co-chruinneachadh nàiseanta na Gàidhlig air atharrachadh na gnàth-shìde a chumail, gheibhear aithisgean ann am Beurla agus Gàidhlig gu h-ìosal. Tha sinn cuideachd air tachartasan OH-COP (Coimhearsnachdan) a chumail air freagarrachadh, agus taic do dh’iomairt sòisealta is prìobhaideach.
Thèid fiosrachadh a bharrachd mu thachartasan cudromach a chaidh a chumail roimhe fhoillseachadh an seo, a bharrachd air mion-fhiosrachadh mu OH-COP a tha ri thighinn agus gnìomhan poblach san àm ri teachd far an urrainn dhut coinneachadh ris an sgioba.