Làn Thìde

’S e buidheann neo-eisimeileach a tha seo agus tha sinn a’ cumail an cuid airgid. Chan eil fios againn dè na riatanasan leantainneach a th’ aca.